Borede pæle

Skal du fundere nybygninger, så er borede pæle den typiske måde at gøre det på. P.T. Fundering støber fast bund under alt fra parcelhuse til større ejendomme.

Sådan gør vi.
Pæleboring udfører vi med en gravemaskine, der er monteret med et traditionelt sneglebor.

Pælen bores ned til sætningsfri aflejringer, der kontrolleres med vingeforsøg inden udstøbningen.

Borede pæle udføres i diameter fra 300 mm til 1200 mm.

Rådgivning.
Arbejdet udføres i samarbejde med en geotekniker og en rådgivende ingeniør.

Udførslen af borede pæle forudsætter, at de geotekniske undersøgelser ikke angiver større vand- eller fyldjordsproblemer.