Pæleramning

Har du en funderingsopgave, hvor pladsen er begrænset —
f.eks. ved fundering af tilbygning, parcelhus, gulv, væg eller lignende, så brug P.T.
Fundering, vi kommer ind næsten alle steder, fordi vi bruger en specialdesignet minirambuk til ramning af minipæle.

Sådan gør vi.
Minipæle rammes med speciel opbygget mini-rambuk, der kører
på gummilarvebånd. Den kræver ikke meget plads, kun 75 cm i bredden og 1,5 m i højden.

Der findes 2 standardtyper af minipæle:
Stål: Ø 114,3 mm
Stål: Ø 159,0 mm
Alle stålpæle er betonstøbte med grusbeton 1–3 og er armerede.

Minipæle efter "Den Danske Rammeformel":
Ramning af pælene sker efter ”Den Danske Rammeformel” med
380 kN slag.

Dimension
mm
Azobé 100X100
Ø 114,3
Ø 159,0

Regningsmæssig
bæreevne kN
22
150
250

Partialkoefficient
yb
5,0
2,0
2,0